Data:
-
Miejsce:
Katowice, Polska ,
Sala Konferencyjna Centrum Handlu Zagranicznego, ul. Mickiewicza 29, Katowice

Organizator:
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Plac Żelaznej Bramy 10 00-136 Warszawa
Tel.:
+48 32 257 77 79
Fax:
+48 32 757 03 10
www:
www.nowaperspektywa.pl
e-mail:
biuro@biznes-info.pl

Zapraszamy wszystkich śląskich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji unijnych na bezpłatną konferencję:

NOWA PERWSPEKTYWA, NOWE MOŻLIWOŚCI
Fundusze Europejskie na lata 2007-2013

W charakterze prelegentów wystąpią m.in. przedstawiciele Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Właśnie zapadają decyzje o podziale środków z budżetu unijnego 2007-2013. Przedsiębiorcy po dłuższej przerwie znów będą mogli ubiegać się o wsparcie realizowanych projektów inwestycyjnych i nie tylko. Uczestnictwo w konferencji „Nowa perspektywa, nowe możliwości” pozwoli im uzyskać odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Na co będzie można uzyskać dotację?
  • W jaki sposób różnić się będą nowe programy od dotychczasowych?
  • Jak przygotować się do złożenia skutecznych aplikacji?

Cele konferencji:

  • podsumowanie doświadczeń w aplikowaniu o środki unijne w latach 2004-2006,
  • przekazanie informacji o możliwościach finansowania projektów z funduszy europejskich w latach 2007-2013,
  • podniesienie świadomości przedsiębiorców odnośnie idei funkcjonowania funduszy UE (jakie cechy musi posiadać projekt, aby otrzymał dofinansowanie?)

W zamierzeniu organizatorów konferencja ma przyczynić się do zwiększenia wiedzy przedsiębiorców na temat możliwości wsparcia w nowej perspektywie finansowej, jak i uświadomienia im, że Unia Europejska wspiera przede wszystkim projekty zawierające w sobie elementy innowacyjności. Niekoniecznie musi to być innowacyjność technologiczna. Za innowację można uznać na przykład nowy produkt, zmianę procesu produkcji, inne podejście do rozwiązania określonych problemów w firmie. Spojrzenie na projekt przez pryzmat innowacyjności z pewnością podniesie skuteczność aplikowania o środki UE.

Formularz uczestnictwa