Data:
-
Miejsce:
Warszawa, Polska ,
Sala konferencyjna Blue Tower, Budynek Warta Tower, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Organizator:
Stowarzyszenie GPP Ekologia, Al. Jerozolimskie 155 lok. 52, 02-326 Warszawa
Tel.:
+48 22 831 71 85
Fax:
+48 22 831 52 12
www:
www.gppekologia.pl
e-mail:
biuro@gppekologia.pl
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji pod hasłem "Nowe trendy, nowe wyzwania i zagrożenia dla działania Systemu ZSEiE, czyli Kompleksowa Gospodarka Odpadami Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego".

Patronat Honorowy nad naszą Konferencją objęli:
 • Przewodniczący Sejmowej Podkomisji Stałej do spraw monitorowania gospodarki odpadami - Pan Poseł Tadeusz Arkit,
 • Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Stałej do spraw monitorowania gospodarki odpadami - Pani Poseł Krystyna Poślednia,
 • Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Stałej do spraw monitorowania gospodarki odpadami - Pan Poseł Marek Gos,
 • Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - Pan Poseł Stanisław Żelichowski,
 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska - pan Andrzej Jagusiewicz.
Wydarzenie to dedykowane jest do bardzo szerokiej grupy przedsiębiorców, w zasadzie ze wszystkich sektorów systemu gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli branży przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W trakcie konferencji odbiorcy będą mieli okazję wysłuchać opinii i stanowisk wymienionych powyżej przedstawicieli parlamentu, jak również zaproszonych do udziału prelegentów, wśród których gościć wymienić można między innymi:
 • Panią Małgorzatę Tomczak - Naczelnik Wydziału Nadzoru Rynku, Departament Kontroli Rynku GIOŚ,
 • Panią dr. Emilię den Boer - Panią adiunkt w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, ze specjalizacją gospodarka odpadami komunalnymi,
 • Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
 • Pana dr. Sergiusza Urbana, prawnika, specjalistę w zakresie prawa i polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej i Polski oraz doradca w zakresie funduszy europejskich w kontekście wymagań ochrony środowiska, Kancelaria Prawna WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, Spółka Komandytowa,
 • Ekspertów z zakresu finansowania przedsięwzięć w gospodarce odpadami,
 • Przedstawicieli firm branży przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Wśród podejmowanych tematów będą zagadnienia związane zarówno z kierunkami zmian prawnych z zakresu gospodarki odpadami, przetwarzania zużytego sprzętu jak również z perspektywami rozwoju branży oraz analizą jej stanu obecnego. Celem konferencji jest także umożliwienie uczestnikom udziału w debacie, zabrania głosu i prezentacji opinii oraz wymiany doświadczeń przedsiębiorców w zderzeniu z wiedzą, opinią specjalistów a także osób zajmujących się i będących zainteresowanych problematyką gospodarowania odpadami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat udziału w konferencji należy kontaktować się z Panią Martą Laskowską telefonicznie +48 505 422 660 lub mailowo: martalaskowska@gppekologia.pl