Data:
- MedicalTubing
Miejsce:
Kolonia, Niemcy ,
Maritim Hotel, Cologne, Germany

Organizator:
Applied Market Information Ltd. 6 Pritchard Street Bristol BS2 8RH United Kingdom
Tel.:
+44 117 314 8111
Fax:
+44 117 311 1534
www:
www.amiplastics-na.com
e-mail:
kmb@amiplastics.com

Będzie to pierwsza edycja konferencji Medical Tubing w Europie. Oprócz interesujących prezentacji, podczas dwóch dni konferencji będzie można także nawiązać kontakty biznesowe z przedstawicielami firm działających w branży.

Projektowanie i produkcja rurek stosowanych w medycynie stają się coraz bardziej złożone. Podczas konferencji Medical Tubing specjaliści omówią najważniejsze trendy i wyzwania stojące przed branżą.