Data:
-
Miejsce:
Warszawa, Polska ,
Warszawa

Organizator:
Al. Ujazdowskie 16 lok. 60 00-557 Warszawa KRS 0000273832 NIP 701-00-53-467
Tel.:
+48 22 6260262
Fax:
+48 22 6268138
www:
www.movida.com.pl
e-mail:
sekretariat@movida.com.pl
Szanowni Państwo,

Jak Państwu wiadomo obszar tematów związanych z gospodarką opakowaniami jest niezwykle rozległy. Podlega on także bardzo istotnym zmianom prawnych – i rewolucji technologicznej, zdecydowanie zmieniającej technologie opakowań oraz ich design.

Serdecznie zapraszam na konferencję „Opakowania 2010 - prawo i praktyka”, która odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2010r. w okolicach Warszawy, podczas której szczegółowo omówimy wybrane aspekty zarządzania opakowaniami z paru punktów widzenia.

W najbliższym czasie polskie prawo w zakresie gospodarki opakowaniami będzie podlegać zmianom ze względu na konieczność notyfikowania art. 16 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Koniecznym stało się opracowanie, zgodnie z zaleceniami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, nowego projektu ustawy w tym zakresie, który zostanie poddany notyfikacji Komisji Europejskiej. W dniu 15 grudnia 2009 roku projekt owej uchwały został przekazany do Rady Ministrów. Wiele wskazuje, że w najbliższych tygodniach regulacje te uzyskają ostateczny kształt. Zaproszony do wystąpienia ekspert przedstawi Państwu proponowane zmiany ze specjalnym uwzględnieniem konsekwencji, jakie niesie ta zmiana dla producentów.

Ponieważ prawo zmienia się bardzo często doświadczony prawnik przedstawi aktualny ład prawny, obowiązki przedsiębiorców w zakresie uiszczania opłat produktowych i depozytowych. Omówione zostaną konsekwencje „lewych” zaświadczeń recyklingowych, które grożą zarówno osobie wystawiającej jak i firmie, która je posiada. W programie konferencji nie zabraknie omówienia wytycznych odnośnie niezbędnej dokumentacji w sprawie badań opakowań jak i obowiązkowych oznaczeń na opakowaniach. W kolejnej prelekcji omówione zostaną też wymogi prawne dotyczące opakowań substancji niebezpiecznych i wymagających.

Poruszając tematykę opakowań nie można pominąć logistyki opakowań. Ergonomia opakowań, skuteczne metody zapewnienia bezpieczeństwa produktów mają ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa i optymalizację kosztów – minimalizowanie strat. Prawdziwym problemem jest dostosowanie wielkości opakowania do wielkości palety aby uniknąć problemu przewożenia „pustego powietrza”.

Jak pogodzić wszystkie wymogi stawiane przed opakowaniem?

Ekspert przedstawi swoistego rodzaju kompendium wiedzy „Opakowania gotowe na półkę”, opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń.

Konferencji będzie towarzyszyło seminarium „Innowacje i trendy na rynku opakowań”, odbywające się w dniu 24 czerwca 2010r. Podczas niego eksperci – praktycy przedstawią nowe technologie dostępne na rynku a także wskażą trendy rozwojowe na najbliższych 5 i 10 lat.

Jestem przekonana, że udział w konferencji będzie dla Państwa cennym doświadczeniem – zarówno dzięki możliwości zdobycia przydatnej wiedzy, przekazanej przez najlepszych ekspertów, jak i dzięki okazji do wymiany doświadczeń w gronie praktyków dbających o najwyższą jakość opakowań.

Tematy kluczowe:
* aktualny ład prawny w zakresie opakowań i gospodarki odpadami opakowaniowymi
* zgodność polskiego ustawodawstwa z dyrektywą 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych - tematykę przedstawi współautor rozwiązań prawnych w Ministerstwie Środowisk
* konsekwencje planowanych zmian w prawie dla przedsiębiorców
* konsekwencje nieprawdziwych zaświadczeń recyklingowych – dla osoby wystawiającej i przedsiębiorstwa, które je kupiło
* opakowania substancji niebezpiecznych i wymagających – aktualne i planowane zmiany w ustawodawstwie i ich konsekwencje dla przedsiębiorców
* skuteczne metody zabezpieczania produktów przed uszkodzeniami mechanicznymi
* opakowania gotowe na półkę – kompendium wiedzy
* logistyka opakowań w wewnętrznym łańcuchu dostaw
* minimalizacja kosztów przechowywania produktów jako wynik optymalizacji wielkości i kształtu opakowań
* rozmiar opakowania a rozmiar palety – praktyczne rozwiązania optymalizacji

Będzie mi miło spotkać się z Państwem na konferencji.

Serdecznie zapraszam,

Joanna Sommer

Project Manager

  Organizator :
no photo

Movida Conferences Izabella Kiriczok i Wspólnicy s.k.

Firma zajmująca się organizowaniem autorskich konferencji i seminariów na tematy gospodarcze dla kadry zarządzającej