Data:
-
Miejsce:
Warszawa, Polska ,
główna sala konferencyjna Hotelu Marriott

Organizator:
Stowarzyszenie EKO-PAK, Polska Federacja Producentów Żywności, STFI-Packforsk AB oraz NORM PACK (Szwedzki Kodeks ds. Materiałów Opakowaniowych dla Żywności).
Tel.:
+48 22 4389297
Fax:
+48 22 4389297
www:
www.pfpz.pl
e-mail:
biuro@pfpz.pl
Tematyka seminarium:
  • Przegląd unijnych wymagań dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • Nowe zadania dla polskich przedsiębiorców wynikające z wdrożenia unijnych przepisów w zakresie materiałów do kontaktu z żywnością
  • Przegląd unijnych przepisów środowiskowych dla opakowań
  • Praktyczne implikacje przepisów środowiskowych na przykładzie selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu w Szwecji
  • Obowiązki przedsiębiorców wynikające z implementacji w Polsce przepisów środowiskowych dla opakowań
  • Nowe propozycje przepisów dla materiałów opakowaniowych w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa żywności, w tym spodziewane regulacje odnośne opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań inteligentnych do żywności oraz wykorzystania w opakowaniach do żywności tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
  • Projekt Shopping basket - różnice i podobieństwa opakowań dostępnych na polskim i szwedzkim rynku ze szczególnym uwzględnieniem kosztów produkcji