Data:
-
Miejsce:
Słok, Polska ,
Hotel Wodnik

Organizator:
Instytut Technologii Mechanicznych, Zakład Przetwórstwa Polimerów, al. Armii Krajowej 19c, 42-201 Częstochowa
Tel.:
+48 34 325 05 09
e-mail:
motyka@itm.pcz.pl
Zakład Przetwórstwa Polimerów Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych SIMP zaprasza do udziału w konferencji Materiały Polimerowe i ich Przetwórstwo pt. "Polimery - Nauka - Przemysł" , która odbędzie się w dniach 22-24 września 2014 roku w Hotelu Wodnik w Słoku k. Bełchatowa. Jest ona kontynuacją organizowanej cyklicznie konferencji "Materiały Polimerowe i ich Przetwórstwo" oraz drugą z zakresu "Polimery - Nauka - Przemysł". Zamierzeniem konferencji jest wspólny czynny udział przedstawicieli nauki oraz przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa tworzyw polimerowych, polegający na wymianie doświadczeń zawodowych, przedstawieniu problematyki podejmowanej w badaniach oraz realizowanej w przemyśle. Celem konferencji jest również podjęcie próby wyznaczenia kierunków rozwoju tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny nauki i przemysłu. Tematyka Konferencji obejmuje:
  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych,
  • Tworzywa polimerowe, napełniacze, środki pomocnicze, zastosowanie,
  • Maszyny, narzędzia, oprzyrządowanie technologiczne do przetwórstwa,
  • Problemy teoretyczne i aplikacyjne wtórnego przetwarzania materiałów polimerowych,
  • Problematyka zapewnienia jakości w przetwórstwie,
  • Metody badań i oceny cech jakościowych i użytkowych wytworów z tworzyw.
Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji pracowników naukowych uczelni wyższych, placówek naukowych, badawczych, rozwojowych oraz przedstawicieli przemysłu przetwórstwa tworzyw. Zachęcamy do udziału właścicieli firm oraz ich pracowników, od których zależy kierowanie rozwojem firmy. Wiedza, informacje i kontakty, które nabędą uczestnicy konferencji będą nieocenioną pomocą w dalszej pracy, podejmowaniu nowych projektów i rozwiązywaniu problemów technologicznych.

Polimery - Nauka - Przemysł

ZGŁOSZENIA: Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w konferencji oraz w przypadku osób wyrażających chęć wygłoszenia referatu, pełny tekst pracy na adres email: ipp@ipp.pcz.pl lub poprzez stronę internetową http://ipp.pcz.pl/psi do dnia 1 czerwca 2014 roku. Nadesłane artykuły, po zrecenzowaniu, zostaną wydrukowane w czasopiśmie "Przetwórstwo Tworzyw". Wybrane przez recenzentów prace będą opublikowane w czasopiśmie "Polimery". Wytyczne przygotowania publikacji są dostępne na stronie konferencji. OPŁATY: Przewidywany koszt udziału w Konferencji: - uczelnie i jednostki badawcze: 1150zł (netto) – płatne do 30 czerwca 2014 r. 1250 zł (netto) – płatne po 30 czerwca 2014 r. - firmy: 1400zł (netto) – płatne do 30 czerwca 2014 r. 1500 zł (netto) – płatne po 30 czerwca 2014 r. Każda kolejna osoba z firmy – rabat 15 proc. Opłata obejmuje pobyt w pokoju 2 osobowym, wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących, parking. Dopłata do pokoju jednoosobowego – 200 zł/os. (dotyczy całego pobytu). Dla firm przewidziana jest możliwość promocji w formie wkładki reklamowej formatu A4 w materiałach konferencyjnych 850 zł netto (w kolorze) lub stoiska promocyjnego na sali konferencyjnej 1800 zł netto. WPŁATY: Prosimy o wniesienie wpłaty na konto: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP PKO BP SA Oddział nr 2 w Częstochowie Nr rachunku: 63 1020 1664 0000 3202 0136 1492 KONTAKT: Instytut Technologii Mechanicznych, Zakład Przetwórstwa Polimerów, al. Armii Krajowej 19c, 42-201 Częstochowa Sekretariat: tel. +48 34 325 05 09 – mgr Olga Motyka Księgowość: tel. +48 34 324 50 42 – Ewa Więckowska Komitet Naukowy: tel. +48 34 325 06 59 – prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga, bociaga@ipp.pcz.pl Komitet Organizacyjny: tel. +48 34 325 06 58 – dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz, kwiatkowski@ipp.pcz.pl