Data:
-
Miejsce:
Międzyzdroje, Polska ,
Hotel "Amber-Baltic", Promenada Gwiazd 1, 72-500 Międzyzdroje

Organizator:
Instytut Polimerów 70-322 Szczecin, ul. Pułaskiego 10, dr inż. Katarzyna Wilpiszewska
Tel.:
+48 91 449 41 78
Fax:
+48 91 449 42 47
www:
www.pomeraniaplast.zut.edu.pl
e-mail:
PomeraniaPlast@zut.edu.pl

Konferencja jest kontynuacją konferencji Pomerania-Plast 2001, 2004, 2007, 2010 oraz 2013, a także wcześniejszych cykli konferencyjnych organizowanych przez zespoły polimerowe PS, obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia:

- Kompozyty i kompozycje polimerowe (kompozyty i nanokompozyty; nowe materiały termoplastyczne, elastomerowe, chemo- i termoutwardzalne, materiały powłokowe i klejowe, modyfikatory i środki pomocnicze);

- Polimery a środowisko (polimery biodegradowalne, biomateriały polimerowe, polimery i żywice w układach wodnych, recykling materiałów polimerowych).

Organizator: Instytut Polimerów, WTiICh ZUT w Szczecinie, prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.