Data:
-
Miejsce:
Józefów, Polska ,
Centrum Konferencyjne „Holiday Inn” w Józefowie k.Otwocka

Organizator:
Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa
Tel.:
+48 22 811 32 32
Fax:
+48 22 811 32 32
www:
www.psnr.pl
e-mail:
ewa.kaminska@its.waw.pl
Konferencja będzie miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy reprezentantami nauki i przemysłu. Z uwagi na interdyscyplinarność tematyki i problemów związanych z ochroną środowiska, w tym recyklingu, organizatorzy zapraszają do udziału specjalistów z rożnych dziedzin nauki i techniki.

Tematyka konferencji obejmuje następujące aspekty:

- zagadnienia prawno-organizacyjne i ekonomiczne (w tym charakterystyki bilansowe rynku pierwotnego i wtórnego),
- materiały polimerowe,
- baterie i akumulatory,
- materiały niemetalowe (tkaniny, ceramika, szkło, celuloza, płyny i inne),
- metale żelazne i nieżelazne oraz ich stopy,
- maszyny i urządzenia do recyklingu,
- biorecykling i biopaliwa,
- perspektywy, cele i strategie działania w obszarze recyklingu. Program konferencji Dzień pierwszy od godz. 14.00 akredytacja uczestników, kolacja Dzień drugi od godz. 10.00 rejestracja i zakwaterowanie
10.00 - 10.30 - Uroczyste otwarcie konferencji
10.30 - 13.00 - Obrady plenarne
13.00 - 14.00 - Obiad
14.00 - 16.00 - Obrady w sekcjach tematycznych
16.00 - 16.20 - Przerwa kawowa
16.20 - 18.00 - Obrady w sekcjach tematycznych
18.00 - 18.30 - Sesja posterowa
19.00 - Uroczysta kolacja Dzień trzeci od godz. 08.30 śniadanie
09.00 - 10.30 - Obrady w sekcjach tematycznych
10.30 - 11.00 - Przerwa kawowa
11.00 - 11.30 - Sesja posterowa
11.30 - 13.00 - Obrady w sekcjach tematycznych
13.00 - 14.00 - Obiad
14.00 - 14.30 - Sesja posterowa
14.30 - 16.00 - Obrady w sekcjach tematycznych
16.00 - 16.30 - Przerwa kawowa
16.30 - 18.00 - Obrady w sekcjach tematycznych
19.00 - Kolacja przy grillu Dzień czwarty od godz. 08.30 śniadanie
09.00 - 10.00 - Obrady plenarne
10.00 - 10.30 - Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji
ok.11.00 - Zwolnienie pokoi hotelowych