Data:
-
Miejsce:
Kraków, Polska ,
Hotel Park Inn, Kraków

Tel.:
+48 56 6565132
e-mail:
rytko@terhell.de
Program:
Podstawowe informacje na temat polimerów TPE
Tworzywa Sarlink TPE-V - właściwości i zastosowanie
TworzywaTeknor Apex TPE-S - właściwości i zastosowanie
Tworzywa Arnitel TPE-E - właściwości i zastosowanie
KraussMaffei Berstorff- maszyny do wytłaczania TPE
Pfaff - formy Pfaff w przetwórstwie TPE

Uczestnicy:
Sarlin - Dostawca tworzyw TPE-V na bazie PP/EPDM
DSM - Dostawca tworzyw TPE-E pod nazwą Arnitel
Teknor Apex - Dostawca tworzyw TPE-S
PFAFF - Dostawca form do przetwórstwa gumy i elastomerów
Krauss Maffei Berstorff - Dostawca sprzętu do wytłaczania
Ter Hell Plastic - Dostawca tworzyw termoplastycznych