Data:
-
Miejsce:
Toruń, Polska ,
Toruń

Organizator:
LeanQ Team, ul. Kolberga 13, 80-279 Gdańsk
Tel.:
+58 346 06 77
Fax:
+58 346 06 77 wew. 12
www:
lean.info.pl
e-mail:
awisniewska@lean.info.pl
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium biznesowym, którego celem jest pokazanie, jak zbudować plan trwałego doskonalenia organizacji, wynikiem czego jest zwiększenie efektywności operacyjnej. Seminarium będzie okazją do wymiany doświadczeń z zakresu planowania akcji doskonalących, a w formie warsztatowej pokażemy narzędzia pozwalające na doskonalenie dostaw na czas, produktywności, efektywności, jakości oraz szybkości reakcji na zamówienia klientów.

Seminarium kierujemy do : Szefów Firm, Dyrektorów Operacyjnych, Dyrektorów Produkcji oraz Kierowników Działów, Managerów i Specjalistów Lean Management, praktyków w obszarze doskonalenia procesów produkcyjnych.

Partnerem biznesowym seminarium jest firma Seito.
Prosimy o zapisy przez stronę internetową www.lean.info.pl lub e-mail: awisniewska@lean.info.pl

  Organizator :
no photo

LeanQ Team

Mapowanie, wizualne zarządzanie