- Warszawa, Katowice, Wrocław, Polska ,

Seminarium w Warszawie /30.08.2012/

Seminarium w Katowicach /04.09.2012/

Seminarium we Wrocławiu /05.09.2012/

Organizator:
CNS Solutions Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
ul. Postępu 6
Tel.:
+48 22 339 64 00
Fax:
+48 22 651 67 77
www:
www.cns.pl
e-mail:
cns@cns.pl

Oprogramowanie SolidWorks Plastics jest zintegrowane z programem do modelowania 3D CAD SolidWorks. Skierowane jest do firm, które zajmują się projektowaniem elementów z tworzyw sztucznych oraz projektowaniem form wtryskowych. Narzędzie umożliwia przewidywanie i eliminację wad produkcyjnych na wczesnym etapie projektowania części z tworzyw sztucznych i form wtryskowych. SolidWorks Plastics jest oferowany w dwóch pakietach Professional oraz Premium.

Plan seminarium 9:15 – rejestracja uczestników
9:30 – 11:00 - SolidWorks (narzędzia dla konstruktora)
11:00 - 11:15 - przerwa kawowa
11:15-12:45 – SolidWorks Plastics cz.I
12:45 - 13:15 - lunch
13:15 - 14:30 - SolidWorks Plastics cz.II
14:30 - rozmowy indywidualne z uczestnikami UWAGA! Każdy z uczestników spotkania może otrzymać:
Pełną 30-dniową wersję oprogramowania SolidWorks Premium wraz z SolidWorks Plastics