Data:
-
Miejsce:
Toruń, Polska ,
Toruń

Organizator:
LeanQ Team, ul. Kolberga 13, 80-279 Gdańsk
Tel.:
+48 58 346 06 77
Fax:
+48 58 346 06 77 wew. 12
www:
www.lean.info.pl
e-mail:
awisniewska@lean.info.pl
Zapraszamy na seminarium z zakresu budowania doskonałości operacyjnej w firmach produkcyjnych, logistycznych i usługowych. Celem spotkania jest przede wszystkim wymiana doświadczeń między uczestnikami, którzy mają już sobą kolejne kroki doskonalenia procesów, a tymi, którzy dopiero są na początku drogi wdrażania narzędzi Lean Management.

Uczestnicy będą mieli szansę dowiedzieć się, jak uniknąć błędów i pokonać bariery, które napotykają wszyscy budujący doskonałość operacyjną w firmie. Seminarium jest tym wydarzeniem, które pozwala na szeroką możliwość wymiany wieloletnich doświadczeń i daje szansę na poznanie sposobów efektywnego zarządzania procesami, które już stosują z sukcesem inni.

W trakcie seminarium prezentowane będą przykłady firm, które potrafiły pokonać bariery i są w trakcie efektywnego wdrażania Lean Management. Również pokazana będzie istota wsparcia rozwoju kompetencji miękkich pracowników - elementu, który bardzo często jest pomijany i lekceważony.

Seminarium przeznaczone jest przede wszystkim dla dyrektorów, kierowników firm, szefów działów, pełnomocników ds. zarządzania jakością, koordynatorów ciągłego doskonalenia oraz specjalistów.

Zapisy na seminarium przez stronę internetową www.lean.info.pl lub e-mail: awisniewska@lean.info.pl