Data:
-
Miejsce:
Gdańsk, Polska ,
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Lęborska 3b, Gdańsk

Organizator:
LeanQ team, ul. Kolberga 13, 80-279 Gdańsk
Tel.:
+48 58 346 06 77
Fax:
+48 58 346 06 77 wew. 12
www:
www.lean.info.pl
e-mail:
ahromiak@lean.info.pl
Celem szkolenia jest poznanie natępujących narzędzi:
  • Metody i narzędzia rozwiązywania problemów
  • Projektowanie rozwiązań i planowanie wdrożeń
  • Wizualne zarządzanie wskaźnikami
  • Rola pomiarów i danych w dokumentowaniu i analizie historii zdarzeń w parku maszynowym
FORMA SZKOLENIA: warsztat szkoleniowy, gry symulacyjne, case-study, coaching, dyskusje i wymiana doświadczeń

Adresaci: Dyrektorzy/Managerowie Centrów operacyjnych/obsługi/logistyki; szefowie działów, Koordynatorzy ds. optymalizacji i jakości procesów, Specjaliści ds. doskonalenia procesów, Liderzy i Członkowie zespołów Lean/Kaizen Office
Cena: 490-790 zł/dzień
Prosimy o zapisy przez stronę internetową www.lean.info.pl lub e-mail: ahromiak@lean.info.pl

  Organizator :
no photo

LeanQ Team

Mapowanie, wizualne zarządzanie