Data:
-
Miejsce:
Warszawa, Polska ,
Warszawa

Organizator:
LeanQ Team, ul. Kolberga 13, 80-279 Gdańsk
Tel.:
+48 58 346 06 77
Fax:
+48 58 346 06 77 wew. 12
www:
www.lean.info.pl
e-mail:
marketing@lean.info.pl
Podczas szkolenia przestawiony zostanie wskaźnik OEE i jego wartość dla podnoszenia efektywności procesu wytwórczego. Omówione zostaną sposoby kalkulacji składowych OEE (tj. dostępności, wykonania i jakości) oraz metody działań doskonalących na podstawie uzyskanych wyników pomiarów OEE. Zagadnienia teoretyczne zostaną poparte grą symulacyjną ,podczas której uczestnicy będą montować spychacze. Symulowany proces podlegać będzie automatycznemu opomiarowaniu stosowanemu w praktyce.

Forma szkolenia: warsztat szkoleniowy, gry symulacyjne, case-study, coaching, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Adresaci: managerowie i liderzy lean, kierownicy i szefowie produkcji, utrzymania ruchu, pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, koordynatorzy ciągłego doskonalenia, project managerowie, specjaliści ds. zarządzania procesem, inżynierowie produkcji. Zapisy przez stronę internetową www.lean.info.pl lub e-mail: marketing@lean.info.pl