Data:
-
Miejsce:
Sopot, Polska ,
Klub Żeglarski Navigo, ul. Bitwy pod Płowcami 67A

Organizator:
LeanQ Team, ul. Kolberga 13, 80-279 Gdańsk
Tel.:
+48 58 346 06 77
www:
www.lean.info.pl
e-mail:
ahromiak@lean.info.pl
Cel szkolenia: Poznanie metodologii planowania projektu wdrożenia Lean Office w firmie oraz zrozumienie podejścia Lean w zakresie optymalizacji procesów w środowisku biurowo-usługowym.

Uczestnicy szkolenia otrzymają kompleksowe narzędzia do diagnozy i oceny efektywności pracy, matrycę KCG , tablicę oceny i wizualizacji wyników (wersja drukowana i elektroniczna) oraz gotową formatkę do zarządzania projektami i do mapowania procesów biurowych, administracyjnych i usługowych.

Forma szkolenia: warsztat szkoleniowy, gry symulacyjne, case- study, coaching, dyskusje i wymiana doświadczeń

Adresaci: Dyrektorzy/Managerowie Centrów operacyjnych/obsługi/logistyki; szefowie działów, Koordynatorzy ds. optymalizacji i jakości procesów, Specjaliści ds. doskonalenia procesów, Liderzy i Członkowie zespołów Lean/Kaizen Office

Cena: 650-800 zł/dzień
Prosimy o zapisy przez stronę internetową www.lean.info.pl lub e-mail: ahromiak@lean.info.pl