- Internet, Polska ,
Internet

Organizator:
Redakcja decyzje-IT.pl; S&T Services Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa
Tel.:
+48 618 653 515
www:
decyzje-it.pl
e-mail:
redakcja@decyzje-it.pl
Celem webinarium jest przedstawienie koncepcji controllingu w firmie produkcyjnej. Na przykładzie przedstawimy proces planowania i budżetowania oraz zakres informacyjny który został przyjęty do analizy prognozowania sprzedaży, zyskowności produktów i wykonania projektów.

Adresaci:
Webinarium kierowane jest do: Działu Controllingu; Działu Finansowego; Zarządu; Managerów; Działu Informatyki; do osób odpowiedzialnych za controlling w produkcji, logistyce i w innych obszarach przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Program:
  • Proces planowania i budżetowania w firmie produkcyjnej.
  • Funkcjonalny model umożliwiający przygotowanie planu i budżetu zarówno w ujęciu wartościowym jak i ilościowym umożliwiający w efekcie analizę planu i jego wykonania w wielu perspektywach.
  • Zarządzanie procesem planowania jest wspierane przez system w zakresie terminowości i kompletności przygotowania danych.
  • Prezentacja i dystrybucja przygotowanych danych za pośrednictwem raportów i wskaźników dostarczanych bezpośrednio do odbiorców.
  • Zarządzanie kosztami pośrednimi w odniesieniu do centrów ich powstawania.
Termin:
26 kwietnia 2013 roku, godz. 10.00-11:00, (po zakończeniu webinarium, jeszcze przez pół godziny będzie można zadawać pytania prowadzącemu).

Prowadzący:
Robert Klingiert, Senior Consultant, Dział Systemów Controllingowych

Uczestnictwo: Udział jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.