Data:
-
Miejsce:
Poznań, Polska ,
Poznań

Organizator:
4Content Sp. z o.o., ul. Zeylanda 3/3, 60-808 Poznań
Tel.:
+48 61 646 99 00
Fax:
+48 61 646 91 38
e-mail:
monika.gadzala@4content.pl
Czasami niuanse sprawiają, że zarządzanie pracownikami w zakładzie jest niezwykle ułatwione, zadania są realizowane w czasie, zgodnie z założonym planem. Z myślą o osobach zarządzających personelem w ramach produkcji i działów technicznych, przygotowany został specjalny, dedykowany program warsztatów managerskich Jak zbudować autorytet i skutecznie zarządzać pracownikami produkcyjnymi i technicznymi? Spotkanie odbędzie się w Poznaniu w dniach 19-20 marca.

Podczas warsztatów będzie można zdobyć wszelkie niezbędne narzędzia skutecznego budowania przywództwa w zespole produkcyjno-technicznym. Uczestnicy nabędą umiejętność świadomego i adekwatnego do sytuacji różnicowania funkcji szefa i lidera w oddziaływaniu na podwładnych czy na konkretnego pracownika. Będzie to również okazja do gruntownego przygotowania się do efektywnego budowania zaangażowania, skutecznego motywowania i konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych. Nacisk położony zostanie także na umiejętne komunikowanie i delegowanie zadań, a także czytelne ocenianie i przekazywanie informacji zwrotnej.

Warsztaty prowadzone będą aktywnymi metodami z wykorzystaniem tworzącego się procesu grupowego. Ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki, kwestionariusze, moderowana dyskusja i dyskusje grupowe, pozwolą starannie przygotować się do zastosowania nowego podejścia do pracowników tuż po powrocie do zakładu. SPRAWDŹ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY

DZIEŃ I

JAK BUDOWAĆ AUTORYTET WŚRÓD PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH?
 • Szef i Lider – dwa podejścia do zarządzania ludźmi w przemyśle. Jaki styl kierowania najlepiej pasuje do realiów firmy?
 • Autoanaliza – jakim jestem przełożonym? Pięć źródeł wpływu przełożonego i ich konsekwencje
 • Kwestionariusz autoanalizy
 • Kluczowe zasady budowania autorytetu. Wizerunek w oczach podwładnych i jego znaczenie dla efektywnego zarządzania. Budowanie dobrych relacji z zespołem
ZARZĄDZANIE SYTUACYJNE NA PRODUKCJI
 • Cztery poziomy gotowości pracowników w przemyśle (R1-R4)
 • Indywidualne podejście do rozwoju pracownika – cztery style kierowania (S1-S4)
 • Zachowania i metody kierowania ludźmi w poszczególnych stylach
 • Analiza własnego zespołu podwładnych
SKUTECZNA MOTYWACJA PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH
 • Kij czy marchewka – motywowanie a dyscyplinowanie pracowników
 • Realne motywatory pracowników przemysłowych (kryteria satysfakcji)
 • Narzędzia motywacyjne oraz techniki angażowania pracowników produkcyjnych
 • Dobór odpowiedniego motywatora do pracownika (z krótkim/długim stażem pracy,
  tymczasowego i in.)
 • Przyczyny demotywacji pracowników i sposoby jej zapobiegania

DZIEŃ 2

JAK ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNI PRZEPŁYW INFORMACJI – EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE
 • Przekaz instrukcji i skuteczne wydawanie poleceń podwładnym
 • Jak efektywnie przeprowadzić krótkie zebranie produkcyjne – sposoby przekazywania ważnych informacji w ograniczonym czasie
 • Sposoby uzyskiwania informacji od podwładnych
 • Przekazywanie pracownikom trudnych informacji, komunikacja podczas wypadków, awarii
 • Wykorzystanie informacji zwrotnych dla pracowników
RZETELNA OCENA PRACOWNIKÓW
 • Jak dobrze przygotować się i poprowadzić rozmowę oceniającą pracownika
 • Techniki prowadzenia rozmów z pracownikami nierealizującymi celów
 • Udzielanie konstruktywnej krytyki oraz dyscyplinowanie pracowników
 • Cykl rozmów dyscyplinujących, ostrzeganie, korygowanie, wprowadzanie sankcji
 • Błędy przy dokonywaniu oceny pracownika produkcyjnego
 • Kluczowe narzędzia oceny kompetencji podwładnych w przemyśle
CASE STUDIES: JAK SKUTECZNIE RADZIĆ SOBIE Z PROBLEMAMI POWSTAŁYMI WŚRÓD ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO?
 • Konflikty między pracownikami
 • Nieprzestrzeganie przepisów i zasad ustalonych w zakładzie
 • Silne emocje (agresja) podwładnych
 • Nieprzestrzeganie czasu trwania przerw
 • Spóźnienia
 • Małe zaangażowanie w pracę
 • Niechęć pracowników do zmian
Kontakt Monika Gadzała
tel. +48 61 646 99 00/534 790 007
e-mail: monika.gadzala@4content.pl
Marek Kozłowicz
tel. +48 61 646 99 44/536 417 010
e-mail: marek.kozlowicz@4content.pl