DREMECO

1Plast Compactor - Aglomerator 2023-09-20

Plast Compactor - Aglomerator Wipa

Kompaktor PC WiPa jest aglomeratorem do łagodnego zagęszczania tworzyw sztucznych o niskiej gęstości zasypowej takich jak: - włókna - folia

Forum