DREMECO

1Gilotyna firmy Austropressen 2023-03-20

Gilotyna firmy Austropressen do rolek, zlepów

Gilotyna firmy Austropressen do rolek różnego typu materiałów: folia, papier, włókniny, zlepy