DREMECO

1Trennso Sik – stół sortujący 2023-06-02

Trennso Sik – stół sortujący wielopokładowy

Separacja niemieckiej firmy TRENNSO Materiał do przesiewania podawany jest do swobodnie pływającej-wibrującej skrzyni przesiewającej za pośrednictwem jednos
2Trennso Tts – przesiewacz 2023-06-02

Trennso Tts – przesiewacz powietrzno sitowy

Separacja niemieckiej firmy TRENNSO Poprzez wlot materiał jest układany na wprawionym w ruch sicie roboczym napędzanym mimośrodem. Pełna elektroniczna regulacja parametrów
3Trennso Zzs - przesiewacz 2023-06-02

Trennso Zzs - przesiewacz powietrzny typu Zig-Zag

Separacja niemieckiej firmy TRENNSO Separowany materiał jest podawany bezpośrednio do separatora zygzakowatego ZZS za pomocą zaworu obrotowego i jest rozprowadzany na całym prze
4Trennso Sis – stół sortujący 2023-06-02

Trennso Sis – stół sortujący

Separacja niemieckiej firmy TRENNSO Materiał podawany jest do skrzyni przesiewającej za pomocą urządzenia dystrybucyjnego. Jest on umieszczony na stalowych sprężynach na so

Forum