Dobry początek roku Eurofilms

Dobry początek roku Eurofilms
Spółka Eurofilms, producent folii z tworzyw sztucznych miała 1,71 mln zł zysku netto w pierwszym kwartale tego roku. To prawie milion złotych więcej niż rok wcześniej. Z kolei zysk operacyjny wyniósł 2,47 mln zł wobec 1,17 mln zł w 2006 r. Przychody osiągnęły natomiast poziom 36,35 mln zł. Rok temu było to 24,34 mln zł.

Dotarliśmy do opublikowanego wczoraj raportu kwartalnego spółki. Potwierdza on stały rozwój Eurofilms, a zaprezentowane w nim dane liczbowe pozwalają spółce na optymistyczne spoglądanie w przyszłość. Pierwsze trzy miesiące tego roku zaowocowały podpisaniem przez Eurofilms kilku znaczących umów.

W tym okresie rozpoczęła ona realizację inwestycji związanej z uruchomieniem linii technologicznej do produkcji taśm poliestrowych PET. W styczniu podpisała umowę z włoską firmą S.I.M.A. SRL. Zgodnie z porozumieniem włoski producent dostarczy linię w pierwszej połowie czerwca tego roku. Jej zakup wraz z inwestycjami towarzyszącymi będzie kosztował 13,5 mln zł. Zdolności produkcyjne nowej linii wyniosą docelowo 4,8 tys. ton taśm PET rocznie.

Już miesiąc póxniej Eurofilms zawarł kolejną umowę z przedsiębiorstwem Budowlanym ABJ MaxBud na budowę hali produkcyjnej. Wykonawca sfinalizuje całość prac budowlanych przed końcem sierpnia.

Także marzec był w przypadku Eurofilms miesiącem, który przyniósł jeszcze jedną ważną umowę. Tym razem partnerem była włoska firma NO.EL. Będzie ona dostawcą przewijarki do folii ręcznej stretch PE. Zakup urzadzenia pozwoli zwiększyć moce produkcyjne folii ręcznej stretch PE.

Inwestycja w przewijarki do folii jest ściśle związana z rozwojem trzeciej linii CAST. Celem zakupu jest zwiększenie sprzedaży folii ręcznej stretch. W wyniku zwiększenia wolumenu produkcji folii pojawiło się bowiem zapotrzebowanie na dodatkowy sprzęt do nawijania jej na rolki. Łączne nakłady inwestycyjne na przewijarki oscylują wokół kwoty 1,33 mln zł.

Jeśli chodzi natomiast o konkretne wyniki statystyczne, to suma bilansowa Eurofilms na koniec pierwszego kwartału tego roku nie uległa znacznej zmianie w porównaniu z końcem 2006 r. Nastąpił niewielki o 1,3 mln zł., czyli 1,5 proc. Nie uległa zmianie również struktura majątku. Majątek trwały stanowił ok. 54 proc., a obrotowy 46 proc. Nie zmieniły się też źródła finansowania. Kapitał własny stanowił 51proc.

Jednocześnie jednak porównując dane bilansowe na koniec pierwszego kwartału 2007 r. to widać wyraźnie, że w zestawieniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku wzrosła suma bilansowa o prawie 44 proc. Wzrósł też majątek trwały o 25 proc., kapitały własne o 100 proc., a kapitały obce o 11 proc.

W I kwartale 2007 r., przychody ze sprzedaży kształtowały się na poziomie 36,3 mln zł i były wyższe od osiągniętych w pierwszym kwartale 2006 r. o 49 proc. (w tym przychody ze sprzedaży eksportowej wzrosły o 103 proc. a przychody ze sprzedaży krajowej o 30 proc.). Zysk ze sprzedaży wyniósł 2,5 mln zł i był o 120 proc. wyższy od uzyskanego w tym samym okresie 2006 r.

Co ciekawe początek tego roku przyniósł wzrost przychodów ze sprzedaży folii stretch (ponad 54 proc.) przy cenach sprzedaży pozostających na poziomie cen z pierwszego kwartału 2006 r.

Zdaniem zarządu spółki tak znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży, to efekt uruchomienia nowej linii produkcyjnej i osiągnięcie sprzedaży pochodzącej z pełnych zdolności produkcyjnych trzech linii.

Jeśli chodzi natomiast o folię jumbo, to na razie w tym roku jej procentowy udział jest na podobnym poziomie jak w pierwszym kwartale 2006 r. Podskoczył natomiast udział sprzedaży folii maszynowych. Zmalał zaś udział folii ręcznej. Wymieniane zmiany nie wpłynęły jednak znacząco na uzyskiwane marże.

Niższe przychody ze sprzedaży folii termokurczliwej, to efekt spadku o 21 proc. ilości sprzedaży, na co wpływ miała zmiana struktury asortymentowej sprzedaży (produkcja folii o mniejszej grubości), a także spadek cen jednostkowych o 2 proc.Z uwagi na problemy jakościowe w pierwszym kwartale 2007 r. nie zanotowano przychodów ze sprzedaży z nowej linii. Wzrost przychodów ze sprzedaży folii BOPP wynika ze zwiększenia ilości sprzedaży o prawie 22 proc. Od początku tego roku Eurofilms prowadzi już dystrybucję taśm PET.

Zdaniem szefostwa firmy, w poprzednich latach spółka odczuwała w swojej działalności tzw. sezonowość, która cechowała się uzyskiwaniem wyższych marż jednostkowych w drugim półroczu. Przy stałych kosztach działalności powodowało to osiąganie znacznie lepszych wyników finansowych w drugim półroczu. Zaobserwowana rok temu tendencja zaniku sezonowości potwierdziła się również w tym roku.

Nie wolno też zapominać, że początek tego roku upłynął spółce Eurofilms na działaniach prowadzących do jej z firmą Ergis S.A. W wyniku fuzji ma powstać największy producentem folii i jeden z największych podmiotów przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej o łącznych przychodach ok. 330 mln zł.

Jakie są najbliższe plany Eurofilms? W kwietniu Rada Nadzorcza zatwierdziła plan inwestycyjny związany z zakupem linii do produkcji folii stretch PE w technologii blown wraz z inwestycjami towarzyszącymi. Szacowane wydatki to 15,7 mln zł. Źródłem finansowania będą środki własne oraz kredyt inwestycyjny. Uruchomienie nowej linii produkcyjnej zaplanowano na początek przyszłego roku.Forum

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Ramones

Własna firma produkcyjna 2018-04-30

Reportaże