Foliowych torebek nie trzeba się bać, bo nie szkodzą środowisku

Foliowych torebek nie trzeba się bać, bo nie szkodzą środowisku
Prezentujemy najważniejsze tezy raportu opracowanego przez brytyjskie Stowarzyszenie Producentów Folii Opakowaniowych i Technicznych. Dokument jest głosem w dyskusji o pomysłach, dotyczących ograniczenia używania torebek wykonywanych z tworzyw sztucznych. Jego autorzy przekonują, że to zły pomysł, a argumentacja, mówiąca iż produkty te szkodzą środowisku i powinny być zastąpione biodegradowalnymi odpowiednikami, jest oparta o błędne przesłanki.

Bez opakowań z tworzyw sztucznych trudno żyć
Plastikowe torebki i worki stały się niezbędnym i uniwersalnym narzędziem bezpiecznego przechowywania odpadów na wszystkich etapach gospodarki odpadami, od lokalnej zbiórki po składowanie. Ta funkcja plastikowych worków na śmieci w usuwaniu odpadów komercyjnych, domowych oraz klinicznych odgrywa znaczącą rolę w wyeliminowaniu wybuchów epidemii związanych z odpadami, zagrażających zdrowiu publicznemu. Plastikowe torebki i worki zapewniają już od 40 lat najtańszą oraz najmniejszą pod względem objętości metodę lokalnego przechowywania odpadów, wywierającą ogólnie najmniejszy wpływ na środowisko.

Około 60 proc. wszystkich towarów kupowanych w supermarketach jest zabezpieczone plastikową folią. Stanowi ona skuteczną barierę przed dostępem wilgoci oraz zewnętrznych zanieczyszczeń. Pomaga też zachować świeżość produktów spożywczych w trakcie procesu pakowania w atmosferze modyfikowanej.

Plastikowe opakowania detaliczne są najprostszą formą ochronnego opakowania oraz odgrywają ważną rolę w ograniczaniu marnowania żywności do poziomu około 3 proc., w porównaniu z poziomem 50 proc. w krajach nisko rozwiniętych. Taki poziom marnowania żywności oznaczałby bowiem katastrofę dla strumienia odpadów oraz infrastruktury gospodarki komunalnej. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Columbia w Stanach Zjednoczonych wykazały bezpośredni związek między częstszym korzystaniem z opakowań plastikowych a zmniejszającym się marnotrawieniem żywności.

opakowania z folii


Zakazy względem torebek z tworzyw sztucznych nie pomogą środowisku
Codziennie na świecie wielu osobom ratuje się życie dzięki dostarczeniu w plastikowych woreczkach krwi i osocza. Codziennie też potencjalnie niebezpieczne produkty neutralizuje się poprzez umieszczenie ich w plastikowych torebkach, workach i opakowaniach na czas transportu oraz przeładunku. Każdego dnia wysypiska śmieci wykłada się plastikową folią. Wszystkie te zastosowania mają decydujące znaczenie dla życia w coraz bardziej zaludnionym świecie. Wszystkie one są produktem branży tworzyw sztucznych. Dobrze zatem widać, że jakiekolwiek zakazy, formy opodatkowania lub ograniczenia dostępności plastikowych torebek nie przyniosą żadnych korzyści dla środowiska.

Mimo, iż plastikowa torebka stała się wygodnym sposobem na przechowywanie produktów, wybieranym przez sprzedawców i konsumentów, to jednak jej ogromna popularność doprowadziła do obaw dotyczących wpływu na środowisko. Warto więc odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań.Forum

Plaseco69

PC ABS i HIPS 2018-04-24

50cent

Czyszczenie układu chłodzącego form wtryskowych. 2018-04-21

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2018-04-15

Yellow

Czas przebywania materiału w agregacie 2018-04-13

Frohe_

Tampodruk wymagania? 2018-04-13

Reportaże