Foliowych torebek nie trzeba się bać, bo nie szkodzą środowisku


Opakowania z tworzyw odgrywają dużą rolę w składowaniu odpadów
Wielokrotnie pojawia się zarzut, iż plastikowe torebki w znaczący sposób przyczyniają się do zaostrzenia problemu z wysypiskami śmieci. Sugeruje się nawet, że torebki polietylenowe nie ulegają rozpadowi, a także gdy ulegną rozpadowi, to zaczną wydzielać toksyczne substancje chemiczne, zatruwając glebę i wody.

Zarzuty te są nieprawdziwe. Plastikowe torebki odgrywają bardzo istotną rolę w składowaniu odpadów, nawet na wysypiskach. Większość osób zawodowo zajmujących się gospodarką odpadami wie, że stanowią one ułamek objętości wysypiska. Statystyki pokazują, że plastikowe torebki stanowią mniej niż 1 proc. odpadów na wysypiskach, a wszelkie folie plastikowe to zaledwie 3 proc. zawartości naszych koszy na śmieci.

Konsekwentnie popieramy dyrektywę Komisji Europejskiej w sprawie wysypisk, której przepisy mają na celu zmniejszenie ilości materiałów ulegających degradacji – w tym papieru oraz innych materiałów podatnych na gnicie, które stanowią największą część odpadów na wysypiskach, gdyż właśnie te odpady mogą być głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych – prawdopodobnie największego światowego zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Opakowania biodegradowalne, to bardzo zły pomysł
Jesteśmy przeciwni wprowadzeniu tak zwanych toreb ulegających degradacji. Mimo, iż torby ulegające degradacji mogą odgrywać istotną rolę w specjalistycznych zastosowaniach, takich jak kompostowniki, to jednak łamią one podstawową zasadę zrównoważonego rozwoju, gdyż są produkowane z celowym zamiarem trwonienia cennych zasobów naturalnych. Wysypiska śmieci nie są zaprojektowane by służyć jako biologiczne reaktory, co oznacza, że nawet papier zakopany na wysypisku może nie ulec degradacji, jeżeli warunki nie są do tego sprzyjające.

Uważamy też, iż plastikowe torebki na wysypisku wywierają istotny wpływ stabilizujący oraz że polietylen nie zawiera toksycznych związków chemicznych, które mogłyby przenikać do gleby lub cieków wodnych.

produkty zapakowane w torebkę foliową


W ostatnim czasie dużą popularność uzyskały wszelkie głosy mówiące o tym, że ze względu na fakt, iż plastikowe torebki są produktem pochodnym ropy - ograniczonego zasobu naturalnego - to powinniśmy unikać korzystania z nich w celu oszczędzania ropy. Słychać też opinie, że tworzywowe torebki w znacznym stopniu zwiększają odpady wytwarzane przez społeczeństwo. Żaden z tych zarzutów nie jest prawdziwy.

Posiadamy dane wskazujące, iż jeżeli zaprzestaniemy korzystania z plastikowych torebek, to najprawdopodobniej zwiększymy, a nie zmniejszymy zużycie rezerw ropy. Zaledwie 2 proc. całkowitego zużycia ropy w Europie przypada na produkcję wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych, a plastikowe torebki stanowią zaledwie ułamek tej liczby.