Foliowych torebek nie trzeba się bać, bo nie szkodzą środowisku


Nie ma alternatywy dla plastikowych torebek
Jeżeli zmusimy społeczeństwo do korzystania z cięższych
alternatyw, np. papieru - sześciokrotnie cięższego od plastikowej torebki oraz zajmującego dziesięciokrotnie większą przestrzeń - wówczas przyczynimy się do zwiększenia potrzeb związanych z transportem, przeładunkiem oraz magazynowaniem. Taka sytuacja ma już miejsce w Irlandii, gdzie jedna z sieci sprzedaży detalicznej musiała dziesięciokrotnie zwiększyć zamówienia toreb, gdy zdecydowała się zastąpić plastikowe torebki papierowymi.

W tej samej Irlandii opłata od torebek plastikowych zmniejszyła wprawdzie liczbę torebek o 90 proc., ale w zamian za to podniosła popyt na worki na śmieci przeciętnie o 250 procent.

Jak pokazują badania Uniwersytetu w Winnipeg, nawet podczas produkcji torby papierowe wymagają znacznie więcej energii oraz wytwarzają więcej zanieczyszczeń niż ich plastikowe odpowiedniki.

Z kolei w Danii, gdzie 50 proc. odpadów domowych jest spalana, by wyprodukować energię elektryczną i lokalne ogrzewanie, włączenie do procesu spalania odpadów z plastikowej folii o dużej wartości opałowej radykalnie przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania na ropę. Rozszerzając ten przykład na całą Europę, szacuje się, iż roczne oszczędności w zużyciu ropy w wyniku spalania odpadów z tworzyw sztucznych dla potrzeb energetycznych wynoszą 30 milionów ton.

Jeszcze jeden zarzut przeciwko używaniu torebek z tworzyw sztucznych formułowany jest w ten sposób, że odpowiadają one za liczne zadławienia się nimi zwierząt morskich, a nawet bydła wypasanego w pobliżu wysypisk śmieci. Wprawdzie ryzyko takich wypadków jest znikome, to jednak trzeba aktywnie działać na rzecz bezpiecznego i odpowiedzialnego usuwania wszelkich odpadów z tworzyw sztucznych oraz karać osoby nierozważnie wyrzucające odpady. Problem odpadów wpływających na zdrowie zwierząt przebywających w pobliżu wysypisk wymaga wspólnych wysiłków podmiotów zarządzających tymi obiektami, aby zminimalizować ryzyko przeniesienia przez wiatr drobnych i lekkich fragmentów odpadów.

Należy też zapobiegać stosowaniu polimerów ulegających degradacji w produkcji plastikowych torebek, gdyż istnieje duże ryzyko ich rozpadu na mniejsze cząsteczki, które mogą zostać połknięte przez ptaki oraz małe ssaki. Plastikowa folia jest niezbędna w rolnictwie i uprawach; począwszy od tunelów polietylenowych po folie do kiszonek oraz ściółkowania. W wielu przypadkach stosowany jest plastik pochodzący z odzysku.