Gigant Tetra Laval nabywa francuską firmę Sidel SA.

Gigant Tetra Laval nabywa francuską firmę Sidel SA.
Sidel to główny dostawca maszyn do wydmuchu butelek PET, a także linii do ich napełniania i pakowania. Tetra Laval już posiada w swoje grupie firmę Tetra Pak – jednego z największych na świecie dostawców opakowań do mleka, soków, napojów i wielu innych produktów, a także preform i butelek PET.

Projekt połączenia firm został ogłoszony już w marcu 2001 roku, ale szybko został zablokowany przez Komisję Europejską, która uznała, że takie przejęcie może doprowadzić do zbytniego wzmocnienia Tetra Laval i osiągnięcia przez firmę pozycji dominującej na rynku maszyn PET. Dopiero ostatniego października zeszłego roku, po 21 miesiącach postępowania Sąd Pierwszej Instancji odrzucił decyzję Komisji Europejskiej pozwalając na połączenie firm. 14 stycznia 2003 Siedel oficjalnie dołączył do grupy Tetra Laval.

TetraLaval
Tetra Laval SA to część Tetra Laval, która zawiera w sobie Tetra Pak i DeLaval. Firmy łącznie zatrudniają 24000 pracowników, prowadzą działalność w 165 krajach na wszystkich kontynentach. Sprzedaż netto w 2001 wyniosła 8,4 miliarda €.