Grupa Kęty firmą bliską środowisku

Grupa Kęty uzyskała certyfikat "Firma Bliska Środowisku" w ogólnopolskim konkursie ekologicznym organizowanym przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej.

Główny cel programu Firma Bliska Środowisku to zainicjowanie w Polsce szerokiego ruchu strategicznych działań proekologicznych na poziomie przedsiębiorstw. Jego najważniejsze założenia opierają się na problematyce strategicznego zarządzania organizacją głównie z punktu widzenia orientacji proekologicznej. Organizatorzy uznali, że w Grupie Kęty takie zarządzanie ma miejsce. Podobne wyróżnienia powędrowały jeszcze do 45 innych firm.

Warunkiem zaliczenia do grona laureatów konkursu było poddanie przedsiębiorstwa "ekologicznej" weryfikacji. Niezależni eksperci przeprowadzili audyt, podczas którego oceniono stosowanie wymagań prawnych oraz praktycznych aspektów zarządzania strategicznego w zakresie ochrony środowiska. Zakład przeszedł pozytywnie szczegółową ocenę zagadnień związanych m.in. z zgodnością działań z polskim i europejskim prawem środowiskowym; przestrzeganiem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, stosowania innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań w obszarze produktów i systemu zarządzania oraz skuteczności i efektywności realizowanej strategii opartej o kryteria ekologiczne.

- Certyfikat "Firma Bliska Środowisku" to nie jedyna nagroda świadcząca o zaangażowaniu Grupy Kęty w doskonalenie i konsekwentne realizowanie działań proekologicznych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat nasza firma wyróżniona została m.in. świadectwem Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji, dyplomem World Environment Center oraz uhonorowana nagrodą Ministra Środowiska "Panteon Polskiej Ekologii" - tłumaczą przedstawiciele Grupy. - Spółka była ponadto sygnatariuszem Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP. Przede wszystkim jednak wdrożyła i utrzymuje certyfikowany system zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001:2004.

Czytaj więcej: Nagrody 210 Ekologia 250