Innowacyjność w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Innowacyjność w przetwórstwie tworzyw sztucznych
Dnia 26 kwietnia 2006 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium nt. Innowacyjność w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Seminarium zorganizowało tamtejsze Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Polimer” oraz Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych. W seminarium uczestniczyli pracownicy uczelni, przedsiębiorcy i liczna grupa studentów.

Pierwszy wykład poprowadził prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński. Mówił o kierunkach badań i rozwoju w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Wskazywał m.in. na trendy współczesnego przemysłu: „szybciej”, „więcej”, „taniej” i „z poszanowaniem środowiska”. Służyć temu mają nowoczesne technologie (np. wtrysk wspomagany gazem w stanie nadkrytycznym) i stosowanie komputerowych technik obliczeniowych (np. sterowniki „Cadmould” przy wtrysku czy „Extrud” przy wytłaczaniu). Profesor przedstawił też system SSEM, tj. program do symulacji i optymalizacji procesów wytłaczania, opierający się na algorytmie genetycznym, który stworzyli naukowcy z Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Politechniki Warszawskiej. Na podstawie wyodrębniania i krzyżowania genotypów bada się ich wartość: im mniejsze zużycie energii, tym większa wartość, w rezultacie uzyskujemy wartości optymalne. Podobnie w czasie wytłaczania oczekujemy jak najlepszych rezultatów przy jak najmniejszym zużyciu energii i bez większych strat surowca.