Innowacyjność w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Kolejny wykład poprowadził mgr inż. Henryk Zawistowski. Mówił o współczesnych motywacjach dla rozwoju techniki w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Rynek wymaga niskich cen, niezawodności produktów, innowacyjności czy konkurencyjności. Przedsiębiorca, który chce przetrwać rynku i osiągać z tego tytułu relatywne korzyści musi obniżać koszty produkcji, maksymalizować jej wydajność i udokumentować jakość swoich produktów. Dzięki takim wymaganiom mamy do czynienia z innowacyjnością przetwarzanych materiałów (standardowe surowce zastępowane tysiącami odmian i mieszanek) jak i z rozwojem nowych technologii. Przetwórstwo tworzyw sztucznych jest branżą interdyscyplinarną. Składają się na nią: mechanika, chemia polimerów, sterowanie i regulacja, techniki komputerowe i obróbka metali. Za sprawą współdziałania tak wielu dziedzin obecna produkcja tworzyw sztucznych na świecie dwukrotnie przewyższa produkcję stali. Jeśli chodzi o zastosowanie tworzyw sztucznych, to w Europie najczęściej spotkamy je w budownictwie i opakowaniach, medycynie, a dalej w przemyśle motoryzacyjnym, meblarskim i AGD. Na zakończenie swojego wystąpienia p. Henryk Zawistowski otrzymał tytuł honorowego członka Koła Naukowego Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Polimer”.