Kampania „Sprzątanie Świata”

Kampania  „Sprzątanie Świata”
Fundacja PlasticsEurope Polska przyłączyła się do międzynarodowej kampanii „Sprzątanie Świata”, która w tym roku przebiega pod hasłem „Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem!" Wczoraj w Warszawie odbyła się specjalna konferencja poświęcona tegorocznej kampanii.

PlasticsEurope Polska wraz z Fundacją Nasza Ziemia, koordynatorem polskiej edycji akcji, promuje pro-ekologiczne zachowania i postawy wśród Polaków. Uwaga PlasticsEurope Polska koncentruje się na edukacji oraz informowaniu o wyjątkowej i stale rosnącej roli tworzyw sztucznych we współczesnej gospodarce i życiu społeczeństwa.

Tegoroczna akcja "Sprzątanie Świata - Polska 2007" odbędzie się w dniach 14, 15 i 16 września. Jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

Tworzywa sztuczne są obecnie w powszechnym zastosowaniu i pomagają uczynić nasze życie czystszym, łatwiejszym, bezpieczniejszym, wygodniejszym i przyjemniejszym.

Współcześnie, tworzywa sztuczne coraz częściej oferują niedrogie i przyjazne środowisku rozwiązania w wielu wyzwaniach konstrukcyjnych i technologicznych.

- Tworzywa sztuczne wnoszą istotny wkład w postęp społeczny, rozwój gospodarczy oraz ochronę środowiska” – mówił podczas środowej konferencji Grzegorz Rytko, dyrektor PlasticsEurope Polska. - Współpraca z Fundacją Nasza Ziemia jest jedną z szeregu akcji PlasticsEurope Polska, które mają na celu uświadomienie wszystkim użytkownikom wyrobów z tworzyw sztucznych o niezaprzeczalnie wielkiej wartości tego surowca oraz o korzyściach, jakie materiały te oferują społeczeństwu, gospodarce i środowisku naturalnemu. Popieramy kampanię „Sprzątanie Świata”, ponieważ zbiórka i selekcja odpadów, to bardzo istotny element filozofii pozytywnego myślenia o tworzywach sztucznych i trosce o ochronę środowiska.


Grzegorz Rytko przypomniał również, że odpady z tworzyw sztucznych, poza możliwością ich powtórnego wykorzystania w przetwórstwie, stanowią - po recyklingu - doskonałe paliwo. Wykorzystywane jako alternatywne źródło energii uczestniczą w procesie oszczędzania zasobów naturalnych. - Troska o odpady z tworzyw sztucznych, to element stylu życia, który promujemy - dodał Rytko.

- Naszą troską jest ochrona środowiska naturalnego – ocenił z kolei Dominik Dobrowolski, wiceprezes Fundacji Nasza Ziemia. - W dobie dynamicznie rozwijającego się przemysłu, jednym z najlepszych rozwiązań na zachowanie zasobów środowiska naturalnego jest świadome i mądre wykorzystywanie
tworzyw sztucznych. Selektywna zbiórka śmieci, recykling tworzyw sztucznych oraz odnawialne źródła energii z tworzyw sztucznych, to tylko przykłady rozwiązań, które dają nam szansę na czyste środowisko naturalne w przyszłości. Wierzymy, że nasza wspólna akcja z PlasticsEurope Polska zainicjuje wśród wielu Polaków świadome wykorzystywanie tworzyw sztucznych i na stałe zakorzeni pro-ekologiczne zwyczaje ich utylizacji - podsumował Dobrowolski.

Tworzywa sztuczne to materiał XXI wieku. Są jednym z najbardziej powszechnych, wydajnych ekonomicznie i dostępnych surowców.

Odpady z tworzyw sztucznych należy natomiast traktować jako wartościowy materiał do dalszego wykorzystania w procesach recyklingu lub odzysku, np. w postaci energii.

Problem „zaśmiecania” środowiska rozmaitego rodzaju odpadami, w tym pochodzącymi z tworzyw sztucznych, nie wynika bezpośrednio ze stosowania tych materiałów w gospodarce. To kwestia odpowiedniej edukacji i wdrożenia radykalnych rozwiązań prawidłowej gospodarki odpadami, czyli np. selektywnej zbiórki śmieci. Tworzywa sztuczne są zbyt wartościowe, aby trafiały na wysypisko.

PlasticsEurope Polska, to fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce. Jest częścią europejskiego stowarzyszenia PlasticsEurope działającego w Europie Środkowej. Jej siedziba mieści się we Frankfurcie nad Menem. Państwa członkowskie, to oprócz Polski, także Niemcy, Austria, Szwajcaria, Węgry, Słowenia, Słowacja i Czechy.