Nowe poziomy odzysku i recyklingu

Dotarliśmy do treści rozporządzenia ministerstwa środowiska regulującego obowiązki przedsiębiorców w zakresie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Akt prawny dotyczy wszystkich przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach i inne produkty o których mowa w ustawie.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2008 r. Będzie określać roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w poszczególnych latach aż do 31 grudnia 2014 r.

Co konkretnie zapisano w projekcie rozporządzenia? Wyszczególniono 14 rodzajów opakowań lub produktów, z których powstał odpad.

I tak jeśli chodzi o łączne zestawienie opakowań, to roczny procent poziomu odzysku będzie stale wzrastał. W 2008 r. będzie to 54 proc., w kolejnym 58 proc. aż wreszcie w latach 2010 – 14 ustabilizuje się na poziomie 60 proc.

Rósł będzie też poziom recyklingu opakowań. Na przyszły rok wyznaczono go na 30 proc. Potem co rok będzie się powiększał o kolejne 4 proc. Wreszcie w 2104 r. osiągnie limit 55 proc.

Warto też zauważyć, że ministerstwo chce wprowadzić zupełnie nowe poziomy recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych. W przyszłym roku będzie to 16 proc., a po kolejnych, corocznych wzrostach w 2014 r. osiągnięty zostanie poziom 22,5 proc.