Nowości w polskiej chemii

Nowości w polskiej chemii
Wyboru nowego prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dokonano podczas Ogólnego Zgromadzenia w dn. 20 czerwca. Tomasz Zieliński zastąpi na tym stanowisku w nowej kadencji Wojciecha Lubiewa-Wieleżyńskiego, który zrezygnował z ponownego kandydowania.

Wyborowi prezesa Izby towarzyszyło wyłonienie członków Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym Rady został Adam Leszkiewicz (Grupa Azoty ZAK), zaś na wiceprzewodniczących wybrano Piotra Chełmińskiego (PKN Orlen), Zenona Pokojskiego (Grupa Azoty Puławy), Zbigniewa Warmuza (Synthos) i Ewę Wołynkiewicz (Brenntag Polska).

Nowy prezes PIPCh jest absolwentem Politechniki Warszawskiej w Płocku na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie Technologii Chemicznej. W 2009 roku ukończył studia MBA programu University of Illinois. Karierę zawodową rozpoczął w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Pracował m.in. w PKN Orlen, AKJ Capital SA, Centrum Innowacji i Inwestycji Technologicznych, Instytucie Studiów Energetycznych oraz DGA SA. Piastował tez funkcję wiceprezesa zarządu Zakładów Chemicznych Police SA oraz członka zarządu i dyrektora ds. strategii i działalności operacyjnej we włocławskim Anwilu.

Innym ważnym, ubiegłotygodniowym wydarzeniem w PIPCh było przyjęcie w poczet członków Izby firmy MP40 Sp. z o.o., przedstawiciela International Process Plants - funduszu zajmującego się handlem zakładami produkcyjnymi, używanymi liniami technologicznymi oraz wyposażeniem produkcyjnym w branży chemicznej, petrochemicznej, rafineryjnej, nawozowej i farmaceutycznej. W swojej ofercie firma posiada ponad setkę zakładów produkcyjnych oraz tysiące instalacji technologicznych, maszyn i urządzeń.