Odmładzanie marki Ludwik

Odmładzanie marki Ludwik
Inco Veritas rozpoczyna intensywną kampanię wizerunkową Ludwika. Wsparciem dla działań reklamowych jest też udział firmy w kampaniach budujących zaufanie konsumentów do polskich producentów i do produktów markowych.

Kampania ma na celu poinformowanie konsumentów o odmłodzeniu wizerunku oraz umocnienie wiodącej pozycji Ludwika na rynku płynów do zmywania naczyń w Polsce.

Zadaniem kampanii jest również zakomunikowanie o kolejnych ulepszeniach receptury płynu Ludwik i dotarcie do jeszcze szerszej grupy odbiorców.

LudwikZ okazji 40 urodzin Ludwik otrzymał bardziej nowoczesne, atrakcyjne opakowanie, dodatkowo każdy z wariantów płynu został wzbogacony lanoliną. Wprowadzenie tych zmian poprzedzone było badaniem preferencji konsumentów i ich oczekiwań wobec produktu.

Kampania składa się z działań związanych z reklamą wizualną prezentowaną w telewizji i na billbordach, wspieranych przez skierowane do prasy konsumenckiej i handlowej działania public relations.

Przed kampanią telewizyjną Ludwik pojawił także się w serii billboardów w ramach programu promocji produktów markowych zorganizowanego przez Stowarzyszenie ProMarka.

Na antenie Telewizji Polskiej (TVP1, TVP2, TVP3) emitowane są spoty reklamowe Ludwika. Przed świętami wielkanocnymi kampania telewizyjna Inco Veritas zostanie rozszerzona o ogólnopolską reklamę na bilbordach.

Wsparcie stanowią reklamy na łamach specjalistycznej prasy handlowej ("Detal Dzisiaj", "Poradnik Handlowca", "Supermarket News", "Supermarket Polska").

Grupą docelową kampanii reklamowej jest cała populacja. Według badań agencji Claritas (2003) używa się go w ponad 72% polskich domów.

Za stronę kreatywną i strategiczną kampanii telewizyjnej odpowiedzialna jest krakowska agencja reklamowa Demo Effective Launching. Działania public relations prowadzi agencja On Board Public Relations.

Producent Ludwika jako firma rdzennie polska uczestniczy także w kampanii "Kupując polskie produkty dajesz pracę" wspierającej rodzimą produkcję przez rozbudzenie patriotyzmu zakupowego wśród Polaków.
W ramach programu Inco Veritas współfinansuje akcję oplakatowania 1000 Urzędów pocztowych w całej Polsce.

Kampania została zorganizowana przez agencję Demo Effective Launching.