Rozmowa z Dickiem Stolwijkiem z Basell Orlen Polyolefins

Rozmowa z Dickiem Stolwijkiem z Basell Orlen Polyolefins
Trudno sobie wyobrazić polski rynek tworzyw sztucznych bez firmy Basell Orlen Polyolefins. Jest to spółka joint venture, utworzona przez Basell Europe Holdings i PKN ORLEN, w której każdy z partnerów ma połowę udziałów. BOP posiada w Płocku światowej skali bliźniacze zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu. W tym roku firma świętuje pięciolecie swojego istnienia. W maju w Płocku odbyła się z tej okazji duża uroczystość.
Z okazji tego jubileuszu rozmawiamy z Dickiem Stolwijkiem, Wiceprezesem ds. Marketingu, Sprzedaży i Łańcucha Dostaw Basell Orlen Polyolefins oraz jednocześnie Prezesem Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż. - Chcemy nadal przyczyniać się do wzrostu rynku poliolefin i przekonać polskich przetwórców o wielu zaletach specjalistycznych poliolefin - mówi w rozmowie z serwisem Plastech.pl Dick Stolwijk.

W tym roku mija pięć lat działalności spółki Basell Orlen Polyolefins. Proszę powiedzieć co przed pięcioma laty zdecydowało o utworzeniu przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A spółki joint venture? Co było głównym tego powodem?
Dick Stolwijk: - Powodów było wiele, ale tym najważniejszym był chyba taki, że obydwoje partnerów tworzących nasze joint venture kilka lat temu, chciało rozwijać przemysł petrochemiczny w tej części Europy. Jeden z nich posiadał know-how i technologię, drugi wiedzę na temat lokalnego rynku i infrastrukturę. Polska w tamtym czasie przygotowywała się do wejścia do Unii Europejskiej, była największym krajem starającym się o przyznanie członkostwa z wielkim potencjałem rozwoju. To zdecydowało.

Dick Stolwijk, Basell Orlen Polyolefins

Te pięć lat to dla BOP okres wielu sukcesów. Które osiągnięcia są najważniejsze z punktu widzenia zarówno Państwa firmy jak i też całego rynku?
Tu również można wymienić kilka aspektów. Po pierwsze BOP jest jedną z największych inwestycji (ok. 500 mln euro) w przemyśle petrochemicznym w Polsce w ciągu ostatnich lat.

Od momentu założenia spółki, w ciągu dwóch i pół roku zbudowaliśmy w Płocku dwie światowej skali fabryki - jedną z nich jest zakład działający w oparciu o technologię Spheripol do produkcji polipropylenu, drugi o technologię Hostalen do produkcji polietylenu wysokiej gęstości.

W kolejnym roku osiągnęliśmy pełną wydajność obu instalacji, zaoferowaliśmy polskiemu rynkowi szeroką gamę produktów z Płocka. Dodatkowo BOP ma pełen dostęp do gatunków z asortymentu jednego z naszych właścicieli, LyondellBasell Industries. Jeśli chodzi o nasze wewnętrzne osiągnięcia, to przede wszystkim musimy pogratulować świetnej załodze i kadrze menedżerskiej BOP za ich wspaniałą pracę. To wyjątkowi specjaliści, którzy doprowadzili spółkę do dzisiejszego kształtu i etapu rozwoju.