Rozmowa z Dickiem Stolwijkiem z Basell Orlen Polyolefins


Wielokrotnie podkreślacie Państwo, że Basell Orlen Polyolefins wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce. Na czym polegają te wysokie standardy?
Na ich wprowadzaniu, wdrażaniu i stosowaniu w codziennej praktyce. Posiadamy szereg niezbędnych i opcjonalnych certyfikatów potwierdzających stosowanie najlepszych praktyk. Mamy Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego ze światowymi standardami ISO w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Spełniamy także wymogi Najlepszych Dostępnych Praktyk (BAT). Mamy również tytuł firmy Przyjaznej i Bliskiej Środowisku, uczestniczmy w międzynarodowym programie Responsible Care (Odpowiedzialność i Troska).

Basell Orlen Polyolefins to lider polskiego rynku tworzyw sztucznych. Jak oceniacie Państwo potencjał tego rynku, perspektywy jego rozwoju w porównaniu z rynkiem europejskim?
Polska należy do rynku europejskiego. W porównaniu z rynkiem zachodnioeuropejskim, Polska ma większy potencjał rozwoju. Naszym celem jest osiągnięcie poziomu rozwoju gospodarek zachodnioeuropejskich, gdzie roczna konsumpcja poliolefin na osobę wynosi około 50 kg. W Polsce jest o ok. 20 kg niższa. Zatem perspektywy wzrostu rynku są ogromne i należy je wykorzystywać.

Dick Stolwijk, Basell Orlen Polyolefins

"Moim założeniem jest wprowadzanie rozwiązań, które umożliwią jeszcze bardziej efektywny wzrost branży" - powiedział Pan w lutym tuż po przybyciu do Polski. O jakie dokładnie rozwiązania chodzi?
Chcemy nadal przyczyniać się do wzrostu rynku poliolefin i przekonać polskich przetwórców o wielu zaletach specjalistycznych poliolefin. Pomogą one polskim przetwórcom sprostać wyzwaniu stawianemu przez rozwinięte rynki europejskie i światowe. Właśnie dlatego oprócz tradycyjnych produktów, chcemy zachęcić firmy przetwórcze, aby wykorzystały szeroką ofertę specjalistycznych poliolefin, które zapewnią sukces ich przyszłym przedsięwzięciom i ciągły rozwój działalności.

W tej chwili spółka posiada w Płocku zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu. Czy w tym obszarze w przyszłości planowane są jeszcze dodatkowe inwestycje, czy też te dwie instalacje i ich zdolności produkcyjne to maksimum na jakie w tej chwili i w przyszłości stać BOP oraz cały polski rynek tworzyw sztucznych?

W tej chwili mogę powiedzieć tylko tyle, że kwestia ewentualnych dodatkowych inwestycji w przypadku BOP jest zależna od decyzji naszych właścicieli. Jako spółka jesteśmy przygotowani do podjęcia nowych wyzwań.

Kilka miesięcy temu Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż zweryfikował swoją strategię, dotyczącą sieci dystrybucji w Polsce. Z trzech dystrybutorów pozostało dwóch. Czy w tej chwili sieć dystrybucji jest już ukształtowana w całości, czy też możliwe są jeszcze jakieś przetasowania na tym polu?
Jesteśmy zadowoleni z obecnego kształtu naszej sieci dystrybucyjnej i nie planujemy zmian w tym temacie. Firmy Brenntag Polska i Krachemia sprawdzają się bardzo dobrze w roli Autoryzowanych Dystrybutorów.