Rozwiązania firmy T&F Plast Trade dla branży tworzyw sztucznych

Rozwiązania firmy T&F Plast Trade dla branży tworzyw sztucznych
Firma Gamma Meccanica oferuje na polskim rynku nowoczesne rozwiązania przeznaczone dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Polskim partnerem Gamma Meccanica jest spółkaT&F Plast Trade.Firma będzie jednym z wystawców zbliżających się targów Plastpol w Kielcach.

Jednym z najciekawszych urządzeń znajdujących się w ofercie T&F Plast Trade jest linia GM 125 Tandem. Jest ona idealnym rozwiązaniem do recyklingu bardzo zawilgoconych i bardzo zanieczyszczonych tworzyw. Linia GM125 Tandem pozwala na osiągnięcie maksymalnych wyników dla recyklingu materiałów o powierzchni zadruku nawet do 100 proc. Umożliwia też przeprowadzenie recyklingu materiałów zanieczyszczonych lub brudnych, recyklingu materiałów o wilgotności powyżej 10 proc., zapewnia również oszczędność energii do 40 proc. (wartość zależy od typu produkcji i kompozycji linii).

REGRANULACJA DYWANÓW, BUTELEK ORAZ FOLII
Linia GM 125 zaprojektowana przez firmę Gamma Meccanica przeznaczona jest zwłaszcza do regranulacji butelek PET, włókien poliacetylowych PA oraz dywanów. Pozwala ona na obróbkę materiałów takich jak włókno czy płatek i nie wpływa na obniżenie lepkości. Linia składa się z przenośnika taśmowego, zagęszczarki, wytłaczarki, zmieniacza sit oraz wodnego cięcia na głowicy. Zastosowanie ostrzy obrotowych na zagęszczarce, umożliwia przygotowanie i podanie surowca bezpośrednio do wytłaczarki. Podczas rozdrobnienia materiał jest podgrzewany w celu zagęszczenia i odparowania wilgoci. Wytłaczarka wyposażona została w podwójny system odgazowania oraz połączona jest z hydraulicznym zmieniaczem sit z trzema płytami pracującymi jednocześnie. W końcowej części linii układ cięcia na głowicy zapewnia utworzenie jednorodnego granulatu. Wydajność linii waha się w zależności od rodzaju obrabianego materiału, od 600 do 800 kg/h i może zostać zwiększona nawet do 1500 kg/h.


Drugie innowacyjne rozwiązanie Gamma Meccanica i oferowane jednocześnie na polskim rynku przez jej partnera firmę T&F Plast Trade to linia GM 180 Tandem.

Jest ona zupełnie nowym rozwiązaniem stworzonym w celu zwiększenia jakości obrabianego materiału. Umożliwia przetwarzanie odpadów o dużej powierzchni nadruku, co nie jest możliwe w przypadku standardowych systemów technologicznych. Linia nadaje się do regranulacji butelek HDPE oraz całkowicie zadrukowanej folii PE-PP stosowanej do owijania opakowań z piwem, wodą mineralną i innymi napojami.

Linia wyposażona jest w specjalny układ wymuszonego podawania z systemem dozowania, pierwszą wytłaczarkę ze zmieniaczem sit, drugą wytłaczarkę oraz wodne cięcie na głowicy. Pomiędzy pierwszą a drugą wytłaczarką znajduje się opatentowany system odgazowania pozwalający na usunięcie większości nadruku z materiału. Jakikolwiek gaz lub opary wytworzone przez wysoką temperaturę tworzywa, zostaną zlikwidowane dzięki wyciągowej sile ekstraktora. Materiałem na wyjściu jest suchy granulat nie zawierający żadnych zanieczyszczeń. Wydajność linii GM 180 Tandem waha się od 1500 do 2000 kg/h.