Unia Europejska łagodzi przepisy w sprawie opakowań

Parlament Europejski zgodził się wczoraj na odejście od sztywnych reguł dotyczących pakowania żywności w UE. Do lamusa odejdą unijne i krajowe przepisy określające wielkość opakowań, w których towary mogą trafiać na rynek. Od tej zasady będą tylko nieliczne wyjątki - jednolite przepisy dotyczące znormalizowanej wielkości opakowań nie znikną w handlu winami i wyrobami spirytusowymi.

Dla Komisji Europejskiej uchylenie dwóch dyrektyw z lat 70., wprowadzających przepisy o nominalnej wielkości opakowań, jest dowodem na uproszczenie unijnego prawa, a z drugiej strony - wynika z dążenia do zniesienia barier na wspólnym unijnym rynku i zapewnienia lepszej konkurencji.

Do tej pory unijne prawodawstwo pozwalało bowiem poszczególnym krajom na określenie wielkości opakowań produktów spożywczych, które mogą być dopuszczone do obrotu na krajowym rynku. Istnienie takich 27 niekompatybilnych systemów powodowało, że towar legalnie sprzedawany w jednym kraju UE nie mógł być dopuszczony do obrotu w innym kraju ze względu na "nieprzepisową" wielkość opakowania. Producent mógł ewentualnie wypuścić drugą serię towaru w specjalnym opakowaniu z przeznaczeniem na rynek innego kraju.

W takich krajach jak Francja czy Hiszpania sprawa budziła kontrowersje w lobby ochrony konsumentów, więc Parlament Europejski wspólnie z rządami krajów członkowskich zdecydował się na kompromis: jeszcze przez najbliższe pięć lat będzie można określać krajowe nominalne opakowania wybranych produktów: mleka, masła, kawy, makaronów i ryżu oraz - przez sześć lat - cukru białego.

Część eurodeputowanych przekonywała, że w przeciwnym razie nabywcy mogliby ulegać błędnemu przekonaniu, że kupują tańsze mleko lub kostkę masła nie zdając sobie sprawy, że są one oferowane w mniejszych opakowaniach.

Żadne krajowe przepisy nie mogą jednak stać na przeszkodzie sprowadzeniu z innego kraju UE produktu, który jest pakowany zgodnie z tamtejszymi normami.

Dyrektywa w przyjętym w czwartek przez Parlament Europejski brzmieniu została już wcześniej wstępnie zaakceptowana przez kraje członkowskie, więc zostanie ostatecznie zatwierdzona przez Radę UE już bez dalszych zmian.