Wielka inwestycja Eko-Petrol-Recykler

Wielka inwestycja Eko-Petrol-Recykler
Do końca tego roku zostanie w Kędzierzynie Koźlu w całości sfinalizowana budowa zakładu pozyskiwania i przerobu oleju krakingowego z katalitycznego krakingu poliolefinowych odpadów tworzyw sztucznych na komponenty paliw płynnych. Projekt realizuje firma Eko-Petrol-Recykler z Opola. Szacunkowa wartość projektu to 1,85 mln euro. Środki pochodza z funduszy europejskich.

Eko-Petrol-Recykler, to firma z niewielkim stażem. Za pieniądze unijne buduje właśnie w Kędzierzynie Koźlu zakład pozyskiwania i przerobu oleju krakingowego z katalitycznego krakingu poliolefinowych odpadów tworzyw sztucznych na komponenty paliw płynnych. Szacunkowa wartość projektu to 1, 85 mln euro.

- Naszym celem jest ekologiczne i bezpieczne zagospodarowywanie tworzyw sztucznych poliolefinowych, zalegających na wysypiskach odpadów komunalnych i poprodukcyjnych oraz przetwarzanie ich na pełnowartościowe paliwa płynne. Chcemy pozyskiwać tworzywa sztuczne ze strumienia odpadów i w sposób bezpieczny dla środowiska przetwarzać je na parafiny syntetyczne, a następnie przetwarzać je na handlowe komponenty paliw płynnych - mówi Włodzimierz Hrebieniuk, z Eko-Petrol-Recykler.

Wiadomo już, że będzie to jedyna w Polsce instalacja do całkowitego zagospodarowania poliolefinowych odpadów tworzyw sztucznych. Dzięki niej możliwe będzie tez uzyskanie rozpuszczalników o wysokiej czystości rozpuszczalniki, komponentów paliw i olejów opałowych.

W tej chwili odpady poliolefinowe stanowią blisko 60 proc. odpadów tworzyw sztucznych. Należą do nich polietylen i polipropylen. Są szkodliwe dla środowiska, bo nie poddają się rozkładowi nawet przez 100 lat. Łączne zapotrzebowanie planowanej inwestycji na wsad surowcowy w postaci odpadów poliolefinowych tworzyw sztucznych wynosi ponad 60 tys. metrów sześciennych w skali roku.

odpady PP


Całość będzie gotowa w przyszłym roku. Jesteśmy już po pierwszych rozruchach technicznych. Pierwsze urządzenia rozpoczęły już swoją pracę – dodaje Hrebieniuk.

Jakie są plany zakładu? Przez rok zamierza on przetworzyć niemal 10 tys. metrów sześciennych odpadów z tworzyw sztucznych. Zostaną one pozyskane spośród odpadów komunalnych. Nie nadają się do przetworzenia na żadnej innej instalacji.

Ponadto Eko-Petrol-Recykler będzie też przerabiać ok. 5 tys. Mg oleju krakingowego. Na jego wytworzenie pójdzie 20 tys. metrów sześciennych odpadów tworzyw sztucznych.