Wielka inwestycja Eko-Petrol-Recykler


Jak przedstawia się instalacja, dzięki której będzie można przeprowadzać wszystkie omawiane procesy?

Jej podstawową częścią jest węzeł destylacji atmosferyczno - próżniowej oleju krakingowego z udziałem poprodukcyjnych odpadów. Odpady w stanie surowym będą rozdrabniane w specjalnym młynie lub jedynie prasowane.

Następnie w postaci rozdrobnionego surowca trafią do zasobników, z których będą podawane do tzw. topielnika o płaskim dnie podgrzewanego palnikiem. Uplastyczniony surowiec będzie ściekał do reaktora z katalitycznym złożem.

To nie koniec całego skomplikowanego procesu. W reaktorze długie łańcuchy węglowodorowe będą dzielone są na krótsze tworząc w pokojowych temperaturach parafiny stałe.

odpady tworzyw sztucznych


Warto wiedzieć, że wspomniane parafiny w temperaturach reakcji występują w postaci par odprowadzanych rurociągiem z miejsca. Tym samym węzeł destylacji będzie wykorzystywany do rozdestylowania oleju z krakingu katalitycznego poliolefin, oleju z krakingu pozostałości z kolumny próżniowej instalacji, a także oleju slopowego z PKN ORLEN jako rozpuszczalnika.

Destylacja będzie prowadzona w dwóch kolumnach rektyfikacyjnych, atmosferycznej i próżniowej połączonych szeregowo lub mogących pracować oddzielnie.

Kolumna atmosferyczna będzie miała jeden odbiór boczny i będzie można w niej wydzielać frakcję benzynową oraz jako odbiór boczny frakcję lekkiego oleju napędowego. Pozostałość z kolumny atmosferycznej będzie rozdestylowana w kolumnie próżniowej na frakcję oleju napędowego oraz pozostałość kierowaną krakingu termicznego. Ciekłe węglowodory z krakingu termicznego trafią do surowca podawanego do kolumny atmosferycznej. Olej z krakingu odpadowych poliolefin będzie rozcieńczany z produktami odpadowymi z PKN ORLEN.

Zakończenie procesu będzie polegać na powstaniu produktu finalnego, którym będą pełnowartościowe komponenty paliw płynnych.

Wszystkie zastosowane przez Eko-Petrol-Recykler rozwiązania zostały już pochwalone m.in. przez fachowców z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Opolskiej, a także Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.