- Olsztyn, Polska ,
Hotel MANOR, ul. Kanarkowa 47, Olsztyn

Organizator:
Politechnika Śląska w Gliwicach
Tel.:
+48 32 2371243
Fax:
+48 32 2371650
www:
www.composites.polsl.pl
e-mail:
kompozyty@polsl.pl
Tematyka:

1. Kompozyty konstrukcyjne i ich własności:
- napełniacze i polimery napełnione,
- układy hybrydowe,
- nanokompozyty i nanonapełniacze.

2. Materiały polimerowe o specjalnych własnościach:
- tworzywa termoodporne,
- tarcie i zużycie tworzyw polimerowych i kompozytów,
- inne materiały o specjalnych własnosciach.

3. Zagadnienia wytrzymałości:
- problemy zniszczenia i trwałości,
- wytrzymałość zmęczeniowa,
- metody obliczeń projektowych i symulacji.

4. Metody badań (w tym nieniszczące):
- badania ultradźwiękowe (UT),
- badania termograficzne,
- inne.