Faro Sp. z o.o. S.K.

Projektowanie i wykonywanie form, wytwarzanie artykułów technicznych i powszechnego użytku


Dane kontaktowe:

ul. Osiedleńcza 11
Polska, 70-775 Szczecin


Opis działalności

Projektowanie form wtryskowych, prasowniczych, wulkanizacyjnych, tłoczników i wykrojników. Projektowanie wyrobów i procesów technologicznych wykonania na podstawie pomysłu, modelu, wzoru itp. Projektowanie drobnych urządzeń technologicznych do produkcji oraz ich wdrażanie. Produkcja drobnych kształtek technicznych i powszechnego użytku w krótkich seriach. Doradztwo techniczne w w/w zakresie.