Biznes Start

Polymer-Galychyna Sp. z o.o.

Odpady tworzyw sztucznych


Dane kontaktowe:

ul. Chumatska 1
46009 Ternopil, Ukraina


Skup tworzyw  sztucznych poprodukcyjnych, sprzedaż przemiałów i regranulatów, sprzedaż granulatów