Proorganika S.A.

Urządzenia do surowców sypkich


Dane kontaktowe:

ul. Krasińskiego 69
Polska, 01-755 WarszawaPROORGANIKA S.A. prowadzi sprzedaż urządzeń następujących firm:

GERICKE - światowy lider w produkcji urządzeń do transportu pneumatycznego, dozowania i mieszania surowców sypkich

JACOB - największy w Europie producent systemów rurowych do instalacji przesypowych (grawitacji) oraz odpylania (aspiracji)

STIF - producent między innymi bezkołnierzowych złączek rurowych typu EURAC

HO-MATIC - producent zaworów zaciskowych, zaciskanych sprężonym powietrzem

ROTAVAL - producent podajników celkowych, śluz transportowych i rozdzielaczy dwudrogowych

RCS Filling Machines - producent napełniarek do cieczy dla potrzeb branży chemicznej, petrochemicznej i spożywczej

PROORGANIKA - przykładowe linie technologiczne i instalacje wykonane bądź oferowane przez Proorganikę