Lines for recycling PE film, PP - Rolbatch GmbH

Linie do recyklingu folii PE, PP - Rolbatch GmbH (81749)

Typ oferty:
Sprzedam
Cena:
nie podano
Ważna jeszcze:
5 dni

Użytkownik:
rolbatch
Firma:
Imię i nazwisko:
Tomasz Jackowski
Kontakt:

W naszej ofercie: 

Linie do recyklingu folii PE, PP (mycie, rozdrabnanie, suszenie, regranulacja). Jako uzupełnienie linii do mycia proponujemy oczyszczalnię do wody.

Wydajność: 200-300 kg/godz, 500 kg/godz, 1 tona/godzinę.

 

ETAPY RECYKLINGU FOLII:


  • sortowanie
  • rozdrobnienie w młynie nożowym
  • skierowanie do magazynu zanieczyszczonych płatków folii
  • przetransportowanie do mycia wstępnego
  • przekazanie do urządzenia separującego zanieczyszczenia stałe
  • przekazanie do mycia ostatecznego przekazanie do wirówki do suszenia siłą odśrodkową (odwirowanie wody)
  • przekazanie do suszarki do suszenia gorącym powietrzem (do dosuszenia)
  • przekazanie do linii do regranulacji
  • dosuszenie gotowego regranulatu


Produkt końcowy: regranulat może być stosowany do produkcji folii, węży ogrodowych, itp.


Szerzej na:

http://www.rolbatch.de/pl/produkty/linie-do-recyklingu


Ponadto w naszej ofercie:

- linie do folii rozdmuch i wylewane PE, PP, PVC, PET, PA, PS
- linie do recyklingu (mycie, rozdrabnianie, regranulacja: młyny, kruszarki, myjki dynamiczne, myjki natryskowe (średnio i szybko obrotowe), wanny flotacyjne, suszarki, podajniki, dozowniki wolumetryczne i grawimetryczne)
- wytłaczarki jedno i dwu ślimakowe
- wytłaczarki laboratoryjne
- linie do wytłaczania rur, profili, płyt
- urządzenia laboratoryjne do badania właściwości tworzyw sztucznych
- koncentraty barwiące


Zapraszamy do współpracy

Rolbatch GmbH
Magdalena Laabs
Siedziba w Eberswalde k/Berlina
tel: 0049 3334 29 95 296 (biuro)
mob: 0049 152 540 05 389
info@rolbatch.com
www.rolbatch.de

języki kontaktowe: polski, niemiecki, angielski, hiszpański

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i recyklingu: linie do recyklingu, wytłaczarki, urządzenia
Biznes Premium

Rolbatch GmbH

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i recyklingu: linie do recyklingu, wytłaczarki, urządzenia laboratoryjne

Angermünder Strasse 101, 16227 Eberswalde k.Berlina

Inne oferty tej firmy:

Plastech nie odpowiada za treść oferty. Właścicielem oferty jest osoba zamieszczająca ogłoszenie.