Wykres wytłaczania - problem z analizą
Wytłaczanie

2 lis 2014, 10:29 Killermannnnn

Dzień Dobry,

Mam wykres wytłaczania wytłoczki cylindrycznej z aluminium A1 i muszę go zanalizować.

I mam pytanie. Czy siła Ft na drodze 26-28 mm oznacza siłę tarcia wytłoczki o matryce? A później ta siła maleje ponieważ część wytłoczki wychodzi z matrycy?

Tutaj cała moja analiza (bez tej końcówki):

Po przyłożeniu nacisku przez stempel zaczyna występować zjawisko umacniania materiału spowodowane wzrastającym odkształceniem plastycznym materiału. Powoduje to wzrost siły wytłaczania Fk. Po osiągnięciu wartości Fkpl = 9500N, obok zjawiska umacniania materiału zaczyna występować zjawisko plastycznego płynięcia kołnierza, charakteryzujący się zmniejszaniem jego zewnętrznej średnicy, co powoduje zmniejszanie siły Fk. W momencie Fkmax =11100N następuje zrównoważenie wpływu obu tych zjawisk na siłę Fk. Dalsze przekształcenie materiału następuje przy malejącej sile Fk, ponieważ umocnienie materiału nie jest w stanie skompensować zmniejszonych oporów spowodowanych zmniejszaniem szerokości kołnierza.

Radomir

3 lis 2014, 16:32 Iebm

Aluminium jest polimerem ?Odpowiedz Nowy temat