Bioelektra Group SA

Gospodarka odpadami komunalnymi, recykling, innowacja

 
Dane kontaktowe:
ul. Puławska 2B/335
Polska, 02-566 Warszawa

Opis działalności

Opracowaliśmy Zaawansowaną Technologię Recyklingu zmieszanych odpadów komunalnych - Advanced Recycling Technology (ART).
Odzyskujemy wszystko to co daje się ponownie wykorzystać i poddać recyklingowi. Nie potrzebujemy skomplikowanej selektywnej zbiórki.
Wyprzedzamy planowane przez UE na rok 2030 wymogi gospodarki odpadami.
Jesteśmy odpowiedzią na światowe wyzwania gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy do współpracy w zakresie budowy nowych zakładów przetwarzania odpadów komunalnych oraz dostaw odpadów zmieszanych odbioru surowców wtórnych z naszego obecnego zakładu. i