Biosystem S.A.

Zakład przetwarzania, odpady, recykling, tworzywa sztuczne, metale żelazne, metale nieżelazne, podzespoły elektroniczne


Dane kontaktowe:

ul. Wodna 4
Polska, 30-556 KrakówBIOSYSTEM SA to Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w miejscowości Bolęcin w woj. małopolskim., który prowadzi działalność od 2010r. Przedmiotem działalności firmy są m.in: -Odbiór zużytego sprzętu oraz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne -Przetwarzanie zużytego sprzętu -Odzysk surowców z materiałów segregowanych -Sprzedaż metali żelaznych i nieżelaznych -Sprzedaż tworzyw sztucznych -Sprzedaż elementów zdemontowanych ze zużytego sprzętu i inne BIOSYSTEM S.A. utworzyła w 2007r. Grupę Kapitałową, której głównym obszarem działania jest sektor ochrony środowiska i gospodarka odpadami. Spółka pełni funkcję dostarczyciela kapitału, inkubatora projektów w ramach grupy oraz zapewnia współdziałanie poszczególnych podmiotów funkcjonujących na równoległych rynkach.