Biznes Start

Biosystem S.A.

Zakład przetwarzania, odpady, recykling, tworzywa sztuczne, metale żelazne, metale nieżelazne, podzespoły elektroniczne


Dane kontaktowe:

ul. Wodna 4
30-556 Kraków, Polska


BIOSYSTEM SA to Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w miejscowości Bolęcin w woj. małopolskim., który prowadzi działalność od 2010r.

Przedmiotem działalności firmy są m.in:
-Odbiór zużytego sprzętu oraz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
-Przetwarzanie zużytego sprzętu
-Odzysk surowców z materiałów segregowanych
-Sprzedaż metali żelaznych i nieżelaznych
-Sprzedaż tworzyw sztucznych
-Sprzedaż elementów zdemontowanych ze zużytego sprzętu i inne

BIOSYSTEM S.A. utworzyła w 2007r. Grupę Kapitałową, której głównym obszarem działania jest sektor ochrony środowiska i gospodarka odpadami.
Spółka pełni funkcję dostarczyciela kapitału, inkubatora projektów w ramach grupy oraz zapewnia współdziałanie poszczególnych podmiotów funkcjonujących na równoległych rynkach.