Biznes Start

Dutch & MCH Recycling s.c.

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH


Dane kontaktowe:

ul. Czeremchowa 54
03-159 Warszawa, Polska


SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH: metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne, folia, makulatura.