Eco Recycling Wróbel Radosław

Segregujesz odzyskujesz


Dane kontaktowe:

ul. Gorzowska 8
Polska, 74-400 Dębno


Opis działalności

Eco Recycling jest młodą i prężnie działającą firma w zakresie zbierania, transportu, segregacji i utylizacji odpadów. Działamy na pograniczu województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Jednocześnie realizujemy współpracę w zakresie gospodarki odpadami na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

Posiadamy własną flotę transportową. Dzięki naszym działaniom zmniejsza się liczba odpadów trafiających na składowiska.

Posiadamy wszelkie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów. Nastawieni jesteśmy na długotrwałą współpracę i zadowolenie naszego partnera. Zajmujemy się kompleksowym odbiorem i zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Gwarantujemy, że współpraca z nami przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z utylizacją odpadów.
Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami oraz pomagamy wytwórcom i posiadaczom odpadów zagospodarować je zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w prawie polskim jak i europejskim.
Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie odbierania, transportu, gromadzenia i utylizacji odpadów.