Biznes Start

Efemeryda

Przemiał,regranulat


Dane kontaktowe:

ul. Przemysłowa 10
20- Poniatowa, Polska


Produkcja przemialow PP,PE,HDPE