Biznes Start

Ekotechnika

Utylizacja elektroniki


Dane kontaktowe:

ul. Ostroroga
01-163 Warszawa, Polska


Zajmujemy się zbieraniem, transportem oraz przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.